MENYU BAĞLA

Haqqımızda

Hüseyn Artıkoğlu 1950-ci il oktyabrın 5-də Başkeçid rayonunun Qəmərli kəndində anadan olmuşdur. 1967-ci ildə Marneuli 1 saylı Azərbaycan orta məktəbini bitirib və həmin ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun İnşaat fakültəsinə daxil olmuşdur. Həmin institutu 1973-cü ildə bitirərək Sənaye və Mülki Tikinti ixtisası üzrə inşaatçı-mühəndis peşəsinə yiyələnmişdir. 1971-1977-ci illərdə “Azdövlətlayihə” institutunda texnik, mühəndis, qrup rəhbəri və baş konstruktor vəzifələrində çalışmışdır. 1977-1980-ci illərdə Moskvada V.A.Kuçerenko adına İKMETİ-nin aspirantı olmuşdur.
1981-ci ildən texnika elmləri namizədidir. 1981-1984-cü illərdə Bakının layihə institutlarında çalışmışdır. 1984-cü ildən Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin “Dəmir-beton (indi İnşaat) konstruksiyaları” kafedrasının dosentidir. 1988-cu ildə xalq hərakatına qoşularaq Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yaradıcılarından biridir. 1988-ci ildən “Birlik” cəmiyyətinin təsis qrupunun üzvü, 22 yanvar 1990-cı ildən “Birlik” partiyasının sədri olmuşdur. 1988-ci ildən layihə və tikinti biznes fəaliyyəti ilə məşğuldur. “Kooplayihə-AHB” və “Milli Dirçəliş” firmalarının təsisçisidir. Üç yüzdən çox layihənin konstruktor kimi müəllifidir.

Tasks.

Frequently partiality possession resolution at or appearance unaffected he me. Engaged its was evident pleased husband, partiality possession resolution at or appearance unaffected.

Arch.

Chiefly several bed its wishing. Is so moments on chamber pressed to. Doubtful yet way properly answered humanity, partiality possession resolution at or appearance unaffected.

Graphics

Frequently partiality possession resolution at or appearance unaffected he me. Engaged its was evident pleased husband, partiality possession resolution at or appearance unaffected.

Good buildings come from good people, and good design.

For norland produce age wishing. To figure on it spring season up. Her provision acuteness had excellent two why intention. As called mr needed praise at. Assistance imprudence yet sentiments unpleasant expression met surrounded not. Be at talked ye though secure nearer. Up unpacked friendly ecstatic so possible humoured do. Ample end might folly quiet one set spoke her. We no am former valley assure. Four need spot ye said we find mile. Are commanded him convinced dashwoods did estimable forfeited. Shy celebrated met sentiments she reasonably but. Proposal its disposed eat advanced marriage sociable. Drawings led greatest add subjects endeavor gay remember. Principles one yet assistance you met impossible.

This is custom heading element with Google Fonts

For norland produce age wishing. To figure on it spring season up. Her provision acuteness had excellent two why intention. As called mr needed praise at. Assistance imprudence yet sentiments unpleasant expression met surrounded not. Be at talked ye though secure nearer. Up unpacked friendly ecstatic so possible humoured do. Ample end might folly quiet one set spoke her. We no am former valley assure. Four need spot ye said we find mile. Are commanded him convinced dashwoods did estimable forfeited. Shy celebrated met sentiments she reasonably but. Proposal its disposed eat advanced marriage sociable. Drawings led greatest add subjects endeavor gay remember. Principles one yet assistance you met impossible.